Текущи съобщения от раздел "Актове в изпълнение на правомощията на началника на РУО"

Относно: Експерт: Прикачен файл

Заповед № РД-4-54/15.02.2022 г. на началника на РУО - Силистра за определяне на списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет- на интернет страницата на администрацията за сферата на дейност на РУО-Силистра  през 2022 г. и списъка към нея

Атанасова, Анелия изтегли

Заповед № РД-4-19/29.01.2021 г. на началника на РУО - Силистра за определяне на Списък с набор от данни, които РУО - Силистра да публикува в отворен формат на Портала за отворени данни през 2021 г.

Димитрова - Кондова, Геновева изтегли

Заповед № РД-4-20/29.01.2021 г. на началника на РУО - Силистра за определяне на списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет- на интернет страницата на администрацията за сферата на дейност на РУО-Силистра  през 2021 г. и списъка към нея

Димитрова - Кондова, Геновева изтегли

Заповед № РД-4-33/04.02.2020 г. на началника на РУО - Силистра за определяне на Списък с набор от данни, които РУО - Силистра да публикува в отворен формат на Портала за отворени данни през 2020 г.

Атанасова, Анелия изтегли

Заповед № РД-4-34/04.02.2020 г. на началника на РУО - Силистра за определяне на Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на администрацията за сферата на дейност на РУО – Силистра през 2020 г. и списък към нея

Атанасова, Анелия изтегли

Заповед № РД-4-217/27.09.2019 г. за утвърждаване на осъществения държавен прием в VIII клас за учебната 2019-2020 г. за паралелките за професионална подготовка в професионалните гимназии

Атанасова, Анелия изтегли

Заповед № РД-4-200/10.09.2019 г. за утвърждаване на осъществения държавен прием в VIII клас за учебната 2019-2020 г. за паралелките за профилирана подготовка в профилираните гимназии и в средните училища и за паралелките за професионална подготовка в професионалните гимназии, в средните и обединени училища

Атанасова, Анелия изтегли

Заповед № РД-4-89/19.03.2019 г. на началника на РУО - Силистра за определяне на Списък с набор от данни, които РУО - Силистра да публикува в отворен формат на портала за отворени данни през 2019 г.

Атанасова, Анелия изтегли
Брой страници: 3