Текущи "Коронавирус/ОРЕС"

Дата на публикуване:15.03.2022г.

Актуални данни за ваксинираните и преболедувалите в системата на училищното образование, област Силистра – към 15.03.2022 г.

     Прочети
Дата на публикуване:15.03.2022г.

Актуални данни за обучението в училищното образование, област Силистра – 15.03.2022

     Прочети
Дата на публикуване:14.10.2021г.

Информация относно антигенни тестове за диагностициране на SARS-CoV-2, предлагани на територията на РБългария

     Прочети
Дата на публикуване:08.10.2021г.

Насоки за обучение/занимания и действия в условията на извънредна епидемиологична обстановка в центровете за подкрепа на личностно развитие

     Прочети
Дата на публикуване:08.10.2021г.

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемиологична обстановка в детските градини

     Прочети
Дата на публикуване:08.10.2021г.

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемиологична обстановка в училищата

     Прочети
Дата на публикуване:07.10.2021г.

Декларация от родител за преминаване в ОРЕС

     Прочети
Дата на публикуване:07.10.2021г.

ИЗВАДКИ от НАРЕДБА № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование относно обучението от разстояние в електронна среда

     Прочети