Раздел "Декларации по ЗПУКИ"

ДЕКЛАРАЦИИ
по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
За да прочетете пълното съдържание на декларациите(в случай че е дадено съгласие), моля изберете изображението с лупа от първата колона на таблицата
Община, населено място, институция Име, презиме и фамилия Дата на подаване вх. №
Покажи детайли община Алфатар, с. Алеково, НУ "Отец Паисий" -директор Росица Пенева Генова 09.11.2017г. РД-3-3922/09.11.2017 г. ; РД-3-3923/09.11.2017 г.
община Силистра, гр. Силистра, Център за кариерно ориентиране - кариерен консултант Никола Иванов Неделчев 22.02.2016г. РД-3-706/22.02.2016 г. ; РД-3-706-1/22.02.2016 г.
община Силистра, гр. Силистра, Център за кариерно ориентиране - кариерен консултант Цветелина Василева Василева 22.02.2016г. РД-3-708/22.02.2016 г. ; РД-3-708-1/22.02.2016 г.
община Силистра, гр. Силистра, Център за кариерно ориентиране - Силистра - ръководител Ирена Енчева Маринова 19.02.2016г. РД-3-705/22.02.2016 г. ; РД-3-705-1/22.02.2016г.
община Силистра, гр. Силистра, РУО - Силистра - изпълнител шофьор Любомир Борисов Петров 07.09.2017г. РД-3-3131/08.09.2017 г. ; РД-3-3131-1/08.09.2017 г.
Покажи детайли община Дулово, гр. Дулово, СУ "Васил Левски" - директор Стелиян Иванов Тотев 14.07.2017г. РД-3-2715/14.07.2017 г. ; РД-3-2715-1/14.07.2017 г.
община Тутракан, гр. Тутракан, СУ "Йордан Йовков" -директор Анелия Йорданова Калдарева 08.09.2017г. РД-3-3130/08.09.2017 г. ; РД-3-3130-1/08.09.2017 г.
Покажи детайли община Дулово, с. Секулово, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - директор Мая Матеева Николова 01.03.2016г. РД-3-829/01.03.2016 г. ; РД-3-829-1/01.03.2016 г.
община Ситово, с. Ситово, ОУ "Георги Сава Раковски" - директор Иванка Драганова Келпекова 05.12.2016г. РД -3-3910/05.12.2016 г. ; РД-3-3910-1/05.12.2016 г.
Покажи детайли община Дулово, с. Окорш, СУ "Йордан Йовков" - директор Кремена Атанасова Димитрова 07.11.2016г. РД-3-3604/07.11.2016 г. ; РД-3-3604-1/07.11.2016 г.
община Силистра, с. Брадвари, ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - директор Пламен Тодоров Славов 03.10.2016г. РД-3-3223/03.10.2016 г. ; РД-3-3226-1/03.10.2016 г.
община Силистра, гр. Силистра, Център за кариерно ориентиране - кариерен консултант Иванка Стоянова Липчева 22.08.2016г. РД-3-2761/22.08.2016 г. ; РД-3-2761-1/22.08.2016 г.
Покажи детайли община Дулово, с. Правда, ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - директор Сениха Бейхан Неази 15.08.2016г. РД-3-2753/19.08.2016 г. ; РД-3-2753-1/19.08.2016 г. ;РД-3-3476/04.10.2017 г.
Покажи детайли община Ситово, с. Искра, ОУ "Стефан Караджа" - директор Нурел Мухсин Мустан 01.08.2016г. РД-3-2638/01.08.2016 г. ; РД-3-2638-1/01.08.2016 г.
Покажи детайли община Силистра, с. Професор Иширково, Обединено училище "Св. Климент Охридски" - директор Галина Дамянова Вълкова 01.08.2016г. РД-3-2637/01.08.2016 г. ; РД-3-2637-1/01.08.2016 г.
Покажи детайли община Силистра, гр. Силистра, ПГПТ "Евлогий Георгиев" - директор Ралица Михайлова Боянова 03.11.2015г. РД-3-3632/03.11.2015 г. ; РД-3-3632-1/03.11.2015 г.
община Ситово, с. Ситово, ПГСС - директор Гинка Иванова Йорданова 13.08.2015г. РД-3-2649/13.08.2015 г. ; РД-3-2649-1/13.08.2015 г.
община Тутракан, с. Цар Самуил, ОУ "Стефан Караджа" - директор Нуршен Исмаил Халил 13.08.2015г. РД-3-2650/13.08.2015 г. ; РД-3-2650-1/13.08.2015 г.
Покажи детайли община Дулово, гр. Дулово, ОУ "Христо Смирненски" - директор Радка Иванова Николова 01.07.2015г. 2293/02.07.2015 г. ; 2293-1/02.07.2015 г.
Покажи детайли община Силистра, гр. Силистра, ПЗГ "Добруджа" - директор Гинка Николова Борисова 15.08.2016г. РД-3-2729/15.08.2016 г. ; РД-3-2729-1/15.08.2016 г.
община Главиница, гр. Главиница, СУ "Васил Левски" - директор Нефие Хюсеин Раим 23.01.2014г. 320/24.01.2014 г. ; 320-1/24.01.2014 г.
Покажи детайли община Алфатар, с. Алеково, НУ "Отец Паисий" - директор Юлиян Колев Драгнев 24.01.2014г. 319/24.01.2014 г. ; 319-1/24.01.2014 г.
община Тутракан, с. Нова Черна, ОУ "Св. св. Кирил и Методий"- директор Маргарита Димитрова Владева 24.01.2014г. 312/24.01.2014 г. ; 312-1/24.01.2014 г.
община Силистра, гр. Силистра, ПГС "Пеньо Пенев"- директор Георги Аврамов Петров 29.11.2013г. 4297/29.11.2013 г. ; 4297-1/29.11.2013 г.
община Силистра, гр. Силистра, Център за кариерно ориентиране - кариерен консултант Стела Димитрова Павлова 19.02.2016г. РД-3-707/22.02.2016 г. ; РД-3-707-1/22.02.2016 г.
Покажи детайли община Силистра, гр. Силистра, СУ "Никола Йонков Вапцаров" - директор Калоян Димитров Нейков 01.02.2013г. 606/12.02.2013 г. ; 606-1/12.02.2013 г.
община Главиница, с. Сокол, ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - директор Зюбейде Ферад Насуф 01.02.2013г. 607/12.02.2013 г. ; 607-1/12.02.2013 г.
община Главиница, с. Стефан Караджа, ОУ "Отец Паисий" - директор Анка Стоянова Атанасова 01.02.2013г. 474-1/04.02.2013 г. ; 474/04.02.2013 г.
община Кайнарджа, с. Кайнарджа, ОУ "Черноризец Храбър" - директор Калина Костадинова Иванова 31.01.2013г. 453/04.02.2013 г. ; 453-1/04.02.2013 г.
община Дулово, с. Чернолик, ОУ "Д-р Петър Берон" - директор Гюлсевер Ахмед Расим 01.02.2013г. 440-1/01.02.2013 г. ; 440/01.02.2013 г.
община Кайнарджа, с. Средище, ОУ "Цанко Церковски" - директор Милена Михайлова Стефанова 01.02.2013г. 439/01.02.2013 г. ; 439-1/01.02.2013 г.
Покажи детайли община Силистра, гр. Силистра, ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - директор Георги Миланов Тончев 12.08.2015г. РД-3-2654/14.08.2015 г. ; РД-3-2654-1/14.08.2015 г.
Покажи детайли община Силистра, гр. Силистра, ПМГ "Св. Климент Охридски" - директор Анелия Людмилова Невска-Петкова 28.01.2013г. 400/30.01.2013 г. ; 400-1/30.01.2013 г.
община Силистра, гр. Силистра, ЕГ "Пейо Яворов" - директор Магдалена Костадинова Атанасова 28.01.2013г. 367/29.01.2013 г. ; 367-1/29.01.2013 г.
община Силистра, гр. Силистра, РУО - Силистра - изпълнител шофьор Веселин Стефанов Рашков 01.07.2010г. 2511/01.07.2010 г. ; 2511-1/01.07.2010 г.
община Силистра, гр. Силистра, РУО - Силистра - технически сътрудник - домакин Милка Никова Желязкова 27.05.2010г. 2085/27.05.2010 г. ; 2085-1/27.05.2010 г.
община Силистра, гр. Силистра, РУО - Силистра - счетоводител Елица Емилова Илиева 27.10.2009г. 3811/27.10.2009 г. ; 3811-1/27.10.2009 г.
община Силистра, гр. Силистра, РУО - Силистра - главен специалист "Човешки ресурси" Павлина Русева Костадинова 13.01.2009г. 131/13.01.2009 г. ; 34/07.01.2009
община Тутракан, с. Варненци, СПИ "Христо Ботев" - директор Ангел Георгиев Ройбов 29.06.2010г. 2440-2/29.06.2010г.
община Силистра, гр. Силистра, Ресурсен център - директор Недка Николова Русева 08.01.2009г. 56/08.01.2009г.
община Силистра, гр.Силистра, НАО "Галилео Галилей"- директор Марлена Любенова Господинова 01.06.2016г. РД-3-2045/01.06.2016 г. ; РД-3-2045-1/01.06.2016 г.
община Дулово, с. Поройно, НУ "Светлина"- директор Росен Димитров Игнатов 12.03.2009г. 784/14.03.2009г.
община Силистра, гр. Силистра, Център за специална образователна подкрепа - директор Сийка Страхилова Минчева 20.10.2017г. РД-3-3689/20.10.2017 г. ; РД-3-3690/20.10.2017 г.
община Силистра, гр. Силистра, спортно училище "Дръстър" - директор Петър Цветков Иванов 16.10.2017г. PД-3-3617/16.10.2017 г. ; РД-3-3618/16.10.2017 г.
Покажи детайли ПГМТ "Владимир Комаров",г.Силистра, община Силистра-директор Петранка Неделчева Георгиева 27.06.2016г. РД-3-2329/27.06.2016 г. ; РД-3-2329/27.06.2016г.
община Силистра, гр. Силистра, ПГСУАУ "Атанас Буров" - директор Дочка Георгиева Милушева 25.10.2017г. РД-3-3731/25.10.2017 г. ; РД-3-3732/25.10.2017 г.
община Дулово, гр. Дулово, ПГООТ - директор Илхан Етем Ахмед 07.01.2009г. 53/08.01.2009г.
Покажи детайли община Кайнарджа, с. Средище, ПГ по МСС "Н.Й.Вапцаров" - директор Камен Димитров Неделчев 29.01.2009г. 278/30.01.2009г.
община Силистра, гр. Силистра, ПГЛП "Пенчо Славейков" - директор Никола Иванов Неделчев 04.08.2016г. РД-3-2682-1/05.08.2016 г. ; РД-3-2682-2/05.08.2016 г.
Покажи детайли община Кайнарджа, с. Голеш, ОУ "Васил Априлов" - директор Елена Петрова Янкова 22.07.2010г. 2751-1/23.07.2010 г. ; 2751-2/23.07.2010 г.
Покажи детайли община Главиница, с. Зафирово, ОУ "Иван Вазов" - директор Пламен Георгиев Петков 12.03.2009г. 740/12.03.2009г.
община Алфатар, гр. Алфатар, ОУ "Христо Ботев" - директор Янка Жекова Ваникова 13.02.2009г. 423/13.02.2009г.
община Ситово, с. Добротица, ОУ "Отец Паисий" - директор Златан Атанасов Вълчев 29.07.2010г. 2773-1/29.07.2010 г. ; 2773-2/29.07.2010 г.
община Силистра, с. Калипетрово, ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - директор Владимир Ангелов Йорданов 13.03.2009г. 766/13.03.2009г.
община Тутракан, гр. Тутракан, СУ "Христо Ботев" - директор Дияна Костадинова Станкова 27.07.2010г. 2764-1/27.07.2010 г. ; 2764-2/27.07.2010 г.
община Дулово, с. Черник, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - директор Юксел Матем Хамза 22.07.2010г. 2749-1/23.07.2010 г. ; 2749-2/23.07.2010 г.
Покажи детайли община Силистра, гр. Силистра, ОУ "Отец Паисий" - директор Камелия Миланова Рачева 12.03.2009г. 797/16.03.2009г.
община Тутракан, гр. Тутракан, СУ "Йордан Йовков" - директор Соня Петкова Златарова 12.03.2009г. 799/16.03.2009г.
община Дулово, с. Паисиево, СУ "Христо Ботев" - директор Юлвие Лютфи Рафи 10.03.2009г. 774/13.03.2009г.
Покажи детайли община Силистра, гр. Силистра, ОУ "Иван Вазов" - директор Александър Иларионов Кононов 30.03.2009г. 1043/31.03.2009г.
община Дулово, с. Окорш, СУ "Йордан Йовков" - директор Веселка Георгиева Василева 27.03.2009г. 1003/27.03.2009г.
община Дулово, с. Яребица, ОУ "Васил Левски" - директор Ивелин Димчев Стоянов 29.06.2015г. 2261/29.06.2015 г. ; 2261-1/29.06.2015 г.