Раздел "Декларации по ЗПКОНПИ"

ДЕКЛАРАЦИИ
по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
За да прочетете пълното съдържание на декларациите(в случай че има прикачен файл), моля изберете изображението с лупа от първата колона на таблицата
Община, населено място, институция Име, презиме и фамилия Дата на подаване вх. № По чл. 35, ал. 1, точкa:
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев", град Алфатар, община Алфатар-директор Мария Костова Иванова 15.02.2022г. РД-3-363/15.02.2022 г. - при встъпване в длъжност т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев", град Алфатар, община Алфатар-директор Мария Костова Иванова 04.02.2022г. РД-3-273/04.02.2022 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ПГС "Пеньо Пенев",град Силистра, община Силистра-директор Марияна Димитрова Биволарова 25.11.2021г. РД-3-2952/25.11.2021 г. - при встъпване в длъжност т.2 и т.4
Покажи детайли ПГС "Пеньо Пенев",град Силистра, община Силистра-директор Марияна Димитрова Биволарова 23.11.2021г. РД-3-2937/23.11.2021 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Св.св.Кирил и Методий", село Сокол, община Главиница-директор Азиме Хамди Касим 21.10.2021г. Рд-3-2660/21.10.2021 г. - при встъпване в длъжност т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. св. Кирил и Методий", село Сокол, община Главиница-директор Азиме Хамди Касим 11.10.2021г. РД-3-2540/11.10.2021 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Георги С. Раковски", село Ситово, община Ситово-директор Юлия Петрова Георгиева 24.09.2021г. РД-3-2376/24.09.2021 г. - при встъпване в длъжност т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Георги С. Раковски", село Ситово, община Ситово-директор Юлия Петрова Георгиева 23.09.2021г. РД-3-2370/23.09.2021 г. т.1 и т.3
Покажи детайли СУ "Йордан Йовков", село Окорш, община Дулово-директор Надка Илиева Радева 08.10.2020г. РД-3-2407/08.10.2020 г. - при встъпване в длъжност т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Йордан Йовков", село Окорш, община Дулово-директор Надка Илиева Радева 08.10.2020г. РД-3-2406/08.10.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Св. св. Кирил и Методий", село Брадвари, община Силистра-директор Мариана Анастасова Андонова 28.08.2020г. РД-3-2019/28.08.2020 г. - при встъпване в длъжност т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. св. Кирил и Методий", село Брадвари, община Силистра-директор Мариана Анастасова Андонова 28.08.2020г. РД-3-2017/28.08.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли СУ "Йордан Йовков", град Тутракан, община Тутракан-директор Анка Стоянова Атанасова 20.08.2020г. РД-3-1930/20.08.2020 г. - при встъпване в длъжност т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Христо Ботев", село Паисиево, община Дулово-директор Айсел Керим Ахмед 13.08.2020г. РД-3-1881/13.08.2020 г. - при встъпване в длъжност т.2 и т.4
Покажи детайли НАО "Галилео Галилей", град Силистра, община Силистра-директор Нели Петрова Иванова 13.08.2020г. РД-3-1879/13.08.2020 г. - при встъпване в длъжност т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Отец Паисий", град Силистра, община Силистра-директор Галя Колева Илиева 05.08.2020г. РД-3-1824/05.08.2020 г. - при встъпване в длъжност т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Иван Вазов", град Силистра, община Силистра-директор Росица Панева Трендафилова 05.08.2020г. РД-3-1826/05.08.2020 г. - при встъпване в длъжност т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Отец Паисий", село Стефан Караджа, община Главиница-директор Мария Николова Стойкова 05.08.2020г. РД-3-1822/05.08.2020 г. - при встъпване в длъжност т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Йордан Йовков", град Тутракан, община Тутракан-директор Анка Стоянова Атанасова 20.08.2020г. РД-3-1929/20.08.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли СУ "Христо Ботев", село Паисиево, община Дулово-директор Айсел Керим Ахмед 14.08.2020г. РД-3-1887/14.08.2020г. т.1 и т.3
Покажи детайли НАО "Галилео Галилей", град Силистра, община Силистра-директор Нели Петрова Иванова 13.08.2020г. РД-3-1878/13.08.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Отец Паисий", град Силистра, община Силистра-директор Галя Колева Илиева 05.08.2020г. РД-3-1823/05.08.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Иван Вазов", град Силистра, община Силистра-директор Росица Панева Трендафилова 04.08.2020г. РД-3-1802/04.08.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Отец Паисий", село Стефан Караджа, община Главиница-директор Мария Николова Стойкова 03.08.2020г. РД-3-1791/03.08.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли Регионално управление на образованието - Силистра - технически сътрудник-домакин Милка Никова Желязкова 25.06.2020г. РД-3-1447/25.06.2020г. - при встъпване в длъжност т.2 и т.4
Покажи детайли Регионално управление на образованието - Силистра - технически сътрудник-домакин Милка Никова Желязкова 04.06.2020г. РД-3-1293/04.06.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Св.св.Кирил и Методий", село Нова Черна, община Тутракан-директор Маргарита Димитрова Владева 12.06.2020г. РД-3-1353/12.06.2020 г. - при встъпване в длъжност т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св.св.Кирил и Методий", село Нова Черна, община Тутракан-директор Маргарита Димитрова Владева 05.06.2020г. РД-3-1346/11.06.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Христо Смирненски", гр. Дулово, община Дулово-директор Радка Иванова Николова 17.04.2019г. РД-3-1119/17.04.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Смирненски", гр. Дулово, община Дулово-директор Радка Иванова Николова 03.09.2018г. РД-3-2464/03.09.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ПЗГ "Добруджа", гр. Силистра, община Силистра-директор Пламен Тодоров Славов 05.04.2019г. РД-3-990/05.04.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ПГМТ "Владимир Комаров", гр. Силистра, община Силистра-директор Татяна Лазарова Кинджакова 10.05.2019г. РД-3-1379/10.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СпУ "Дръстър", гр. Силистра, община Силистра-директор Веселин Петров Суров 25.04.2019г. РД-3-1240/25.04.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Правда, община Дулово-директор Сениха Бейхан Неази 29.03.2019г. РД-3-927/23.03.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ПГСУАУ "Атанас Буров", гр. Силистра, община Силистра-директор Денка Димитрова Михайлова 22.04.2019г. РД-3-1166/22.04.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли НУ "Светлина", с. Поройно, община Дулово-директор Павлина Йорданова Петрова 10.04.2019г. РД-3-1024/10.04.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ПГПТ "Евлогий Георгиев", гр. Силистра, община Силистра-директор Ралица Михайлова Боянова 11.04.2019г. РД-3-1037/11.04.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ПГПТ "Евлогий Георгиев", гр. Силистра, община Силистра-директор Ралица Михайлова Боянова 12.07.2018г. РД-3-2077/12.07.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Секулово, община Дулово-директор Мая Матеева Николова 17.04.2019г. РД-3-1120/17.04.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ПЗГ "Добруджа", гр. Силистра, община Силистра-директор Пламен Тодоров Славов 11.07.2018г. РД-3-2065/11.07.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли СпУ "Дръстър", гр. Силистра, община Силистра-директор Веселин Петров Суров 10.07.2018г. РД-3-2049/10.07.2018г. т.1 и т.3
Покажи детайли ПГМТ "Владимир Комаров", гр. Силистра, община Силистра-директор Татяна Лазарова Кинджакова 10.07.2018г. РД-3-2048/10.07.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Христо Смирненски", гр. Дулово, община Дулово-директор Доротея Димитрова Тотева 07.05.2019г. РД-3-1319/07.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Правда, община Дулово-директор Сениха Бейхан Неази 09.07.2018г. РД-3-2025/09.07.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли СУ "Васил Левски" , гр. Дулово, община Дулово-директор Стелиян Иванов Тотев 18.04.2019г. РД-3-1135/18.04.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Смирненски", гр. Дулово, община Дулово-директор Доротея Димитрова Тотева 06.07.2018г. РД-3-2007/06.07.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ПГСУАУ "Атанас Буров", гр. Силистра, община Силистра-директор Денка Димитрова Михайлова 06.07.2018г. РД-3-2006/06.07.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Васил Левски", с. Яребица, община Дулово-директор Ивелин Димчев Стоянов 06.07.2018г. РД-3-2005/06.07.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с. Секулово, община Дулово-директор Мая Матеева Николова 05.07.2018г. РД-3-1969/05.07.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли СУ "Васил Левски", гр. Дулово, община Дулово-директор Стелиян Иванов Тотев 05.07.2018г. РД-3-1968/05.07.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли НУ "Светлина", с. Поройно, община Дулово-директор Павлина Йорданова Петрова 04.07.2018г. РД-3-1965/04.07.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Черноризец Храбър", с. Кайнарджа, община Кайнарджа-директор Калина Костадинова Иванова 03.05.2019г. РД-3-1294/03.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Йордан Йовков", с. Окорш, община Дулово-директор Веселка Георгиева Василева 15.05.2020г. РД-3-1157/15.05.2020 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ПГ МСС "Никола Й. Вапцаров", с. Средище, община Кайнарджа-директор Камен Димитров Неделчев 14.05.2019г. РД-3-1407/14.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Стефан Караджа", с. Цар Самуил, община Тутракан-директор Нуршен Исмаил Халил 17.04.2019г. РД-3-1109/17.04.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ПМГ "Св. Климент Охридски", гр. Силистра, община Силистра-директор Анелия Людмилова Невска-Петкова 30.04.2019г. РД-3-1253/30.04.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ЦСОП, гр. Силистра, община Силистра-директор Сийка Страхилова Минчева 23.04.2019г. РД-3-1192/23.04.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли Регионално управление на образованието-Силистра - гл. специалист "ЧР" Павлина Русева Костадинова 02.04.2019г. РД-3-941/02.04.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с. Калипетрово, община Силистра-директор Владимир Ангелов Йорданов 24.04.2019г. РД-3-1228/24.04.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Д-р Петър Берон", с. Чернолик, община Дулово-директор Гюлсевер Ахмед Расим 29.03.2019г. РД-3-926/29.03.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св.св.Кирил и Методий", гр. Силистра, община Силистра-директор Георги Миланов Тончев 30.04.2019г. РД-3-1267/30.04.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Христо Ботев", гр. Тутракан, община Тутракан-директор Дияна Костадинова Станкова 17.04.2019г. РД-3-1121/17.04.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли Регионално управление на образованието - Силистра - счетоводител Елица Емилова Илиева 27.03.2019г. РД-3-889/27.03.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Стефан Караджа", с. Искра, община Ситово-директор Нурел Мухсин Мустан 15.04.2019г. РД-3-1075/15.04.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Никола Й. Вапцаров", гр. Силистра, община Силистра-директор Калоян Димитров Нейков 08.05.2019г. РД-3-1338/08.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Васил Левски", с. Яребица, община Дулово-директор Ивелин Димчев Стоянов 28.03.2019г. РД-3-904/28.03.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ООС "Младост", гр. Силистра, община Силистра-директор Валери Илиев Тодоров 22.04.2019г. РД-3-1175/22.04.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ЕГ "Пейо Яворов", гр. Силистра, община Силистра-директор Магдалена Костадинова Атанасова 08.05.2019г. РД-3-1342/08.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ПГСС, с. Ситово, община Ситово-директор Гинка Иванова Йорданова 10.05.2019г. РД-3-1378/10.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Васил Априлов", с. Голеш, община Кайнарджа-директор Елена Петрова Янкова 18.04.2019г. РД-3-1136/18.04.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Отец Паисий", с. Добротица, община Ситово-директор Златан Атанасов Вълчев 23.04.2019г. РД-3-1195/23.04.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОбУ "Иван Вазов", с. Зафирово, община Главиница-директор Пламен Георгиев Петков 14.05.2019г. РД-3-1409/14.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с. Черник, община Дулово-директор Юксел Матем Хамза 17.04.2019г. РД-3-1110/17.04.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Цанко Церковски", с. Средище, община Кайнарджа-директор Милена Михайлова Стефанова 15.04.2019г. РД-3-1077/15.04.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Васил Левски", гр. Главиница, община Главиница-директор Нефие Хюсеин Раим 03.05.2019г. РД-3-1295/03.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОбУ "Св.Климент Охридски", с. Професор Иширково, община Силистра-директор Галина Дамянова Вълкова 15.04.2019г. РД-3-1076/15.04.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ПГООТ, гр. Дулово, община Дулово-директор Илхан Етем Ахмед 08.04.2019г. РД-3-998/08.04.2019 г. т.2 и т.4