Харта на клиента

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - СИЛИСТРА

 

 Харта на клиента

 

Чрез тази Харта ние поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване

 

Прилаганите стандарти за качество на административното обслужване Ви гарантират: 

Лесен достъп и удобства в Центъра за административно обслужване (ЦАО)

 •  Лесен достъп с обществен транспорт до ЦАО:

          гр. Силистра, ул. Шар планина № 75, ет.5

 Спирка „Аврора“ , автобусни линии № 2, 5, 6

 • Паркиране

 Безплатен паркинги пред и в ляво от сградата на РУО-Силистра до ЦАО

 • Удобно работно време 

Всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа, без прекъсване

 • Указателни табели за лесно и бързо ориентиране за:

·  работното време

·  гишетата за заявяване и получаване на документи

·  информация за услугите

 • За клиенти със специфични потребности:

 

·  Телефони за връзка с центъра: 086/82-39-58. Лице за контакт: Милка Желязкова – технически сътрудник-домакин и служител в ЦАО

·  нашите служители ще Ви окажат необходимото съдействие по време на престоя Ви в ЦАО

 • В ЦАО на Ваше разположение са:

 

·  столове, маси и пособия за попълване на документи

·  питейна вода и възможност за ползване на тоалетна

· безплатен интернет

Добра информираност, бърза и лесна комуникация

 •  Нашите служители ще Ви се представят и ще Ви обслужат

 ·  любезно, с лично отношение, уважение и търпение

·  при спазване на конфиденциалност

 •  Информация за услугите ни ще намерите:

 

 ·  на интернет страницата ни в секция „Административно обслужване“, където можете   да заявите Вашата услуга и електронно

·  на място в ЦАО:

    - на електронно табло

    - на хартиен носител, в т.ч. лесни и опростени образци за услугите: информацията за предоставяните от нас услуги е групирана по материя

 •  Съдействие на място в ЦАО ще получите от

 Нашите служители в ЦАО и/или нашите експерти, които:

  - ще отговорят на въпросите Ви по повод обслужването

  - ще Ви окажат помощ при попълване на документи за обслужването 

Предимства на обслужването

 •  Разглеждаме и отговаряме бързо на Ваши запитвания от общ характер

 ·  за устни запитвания на място или по телефона - в рамките на 20 минути

·  за писмени запитвания – до 7 работни дни  

 •  Бързо обслужване

 В рамките на 20 минути:

   - ще приемем Вашите документи

   - ще Ви предоставим готовите документи

 •  Ще ви обслужим само на едно гише

 В ЦАО няма да Ви се наложи за една услуга:

   - да посещавате повече от едно гише

   - да посещавате два пъти едно и също гише

 

Моля информирайте ни при проблеми във връзка с административното обслужване, като можете да подадете и сигнал, предложение или жалба:

 

На място в ЦАО

 •  Стараем се да решим въпроса и да отстраним проблема веднага - в рамките на престоя Ви в ЦАО

 ·  обърнете се към служителите ни в ЦАО

·  поискайте да Ви насочат и да Ви свържат с експерта по казуса

·  при необходимост се обърнете към началника на отдел «АПФСИО» или началника на РУО-Силистра 

Пишете ни

 •  Вашите сигнали, предложения или жалби ще получат обективен отговор

 Може да ги подадете:

·  На място в ЦАО- гр. Силистра, ул. Шар планина №75, ет.5, кабинет 501- фронт-офис

·  На електронен адрес: rio_silistra@mon.bg

·  в обозначената кутия в ЦАО за мнения, предложения и сигнали

Обадете ни се

 •  Ще Ви изслушаме и уведомим каква реакция и в какъв срок да очаквате

 За връзка с:

·  ЦАО: 086 83-39-58; 0894/419-557

·  Началник на отдел «АПФСИО» - Геновева Кондова, тел. 0894/419-560

Информация за Вашата удовлетвореност

 •  Всяка година до 1 април в секция „Административно обслужване“ ще намерите публикуван

 Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите с:

   - получената и анализирана информация от Вашата обратна връзка

   - резултатите от измерването на удовлетвореността Ви

   - предприетите от нас действия за подобряване качеството на обслужване

 

Благодарим Ви за Вашето учтиво отношение и уважение при комуникацията с нас!

  

Утвърдена със заповед № РД-4-206/10.11.2020 г. на началника на РУО-Силистра