Текущи "Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст"

Дата на публикуване:12.04.2022г.

Анализ на състоянието на данните в ИСРМ за област Силистра (07.04.2022 г.)

     Прочети
Дата на публикуване:29.03.2022г.

Анализ на състоянието в ИСРМ за област Силистра (10.03.2022 г.), сравнени с данни от 25.01.2022 г.

     Прочети
Дата на публикуване:07.10.2021г.

Анализ на данните в ИСРМ за област Силистра (данните са в периода 23, 24 и 27.09.2021 г.)

     Прочети
Дата на публикуване:01.09.2021г.

Помощна инструкция за работа с междуинституционалната платформа "Посещаемо и безопасно училище" за детските градини

     Прочети
Дата на публикуване:18.10.2019г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 8 ЮНИ 2018 Г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

     Прочети