Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието Силистра
Официален сайт на РУО Силистра
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието Силистра

Официален сайт на РУО Силистра
събота 29, януари 2022г.
Текущи новини
Дата на публикуване:14.01.2022г.

Провеждане на онлайн информационен ден по обявена за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Дата на публикуване:09.11.2021г.

Информация за предстоящите дейности по планиране, съгласуване, утвърждаване и реализиране на държавния пран-прием за учебната 2022/2023 г.

Дата на публикуване:07.10.2021г.

Общи данни за образователната система в област Силистра – учебна 2021 -2022 година

Дата на публикуване:11.09.2020г.

Създаване на информационна база за "заместващи учители" към Регионално управление на образованието