Архив на новини

Дата на публикуване:19.04.2022г.

Концепция за процедура „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

 

Дата на публикуване:17.03.2022г.

Свободни места за ученици в училищата в област Силистра

Дата на публикуване:17.03.2022г.

Процедура за насочване и записване на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в български държавни и общински детски градини и училища

Дата на публикуване:10.03.2022г.

БЕЗПЛАТНИ ТЕЛЕФОННИ ЛИНИИ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА БЕЖАНЦИ ОТ ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ ОТ УКРАЙНА

Дата на публикуване:09.03.2022г.

Заявление от родител до началника на Регионално управление на образованието за насочване на деца/ученици към детска градина/училище за продължаване на обучението в Република България

Дата на публикуване:04.02.2022г.

Подаване на заявление за явяване на държавен зрелостен изпит – сесия май-юни 2022 г.

 

Дата на публикуване:14.01.2022г.

Провеждане на онлайн информационен ден по обявена за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Дата на публикуване:09.11.2021г.

Информация за предстоящите дейности по планиране, съгласуване, утвърждаване и реализиране на държавния пран-прием за учебната 2022/2023 г.

Дата на публикуване:05.11.2021г.

Актуални данни за обучението на учениците в област Силистра от 08.11.2021 г.

Дата на публикуване:02.11.2021г.

Актуални данни за обхвата на ваксинирането в училищното образование, област Силистра и за училищата, които се обучават ротационно в ОРЕС

Брой страници: 37