Текущи новини

Дата на публикуване:09.11.2021г.
Кратък текст на новината:

Информация за предстоящите дейности по планиране, съгласуване, утвърждаване и реализиране на държавния пран-прием за учебната 2022/2023 г.


Съдържание на новината:

      

       Уважаеми дами и господа,

       Във връзка с предстоящите дейности по планиране, съгласуване, утвърждаване и реализиране на държавния пран-прием за учебната 2022/2023 г., в раздел „Прием - текущи съобщения“ е публикувана следната информация:

  1. Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища за учебната 2022/23 г. и приложения.
  2. Списъци със STEM професии и профили.
  3. Планирани целеви стойности за област Силистра.
  4. Информация за учениците в Обединено училище „Св. Кл. Охридски“, с. Проф. Иширково и схема на пътеките за продължаване на образованието по специалности от професии, по които са се обучавали учениците.

 

 


Публикувано от:
Атанасова, Анелия
Ст.експерт информационно осигуряване