Текущи новини

Дата на публикуване:09.03.2022г.
Кратък текст на новината:

Заявление от родител до началника на Регионално управление на образованието за насочване на деца/ученици към детска градина/училище за продължаване на обучението в Република България


Съдържание на новината:

 

Заявление от родител - формуляр


Публикувано от:
Атанасова, Анелия
Ст.експерт информационно осигуряване