Текущи новини

Дата на публикуване:17.03.2022г.
Кратък текст на новината:

Свободни места за ученици в училищата в област Силистра


Съдържание на новината:

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СИЛИСТРА

ул. “Шар планина” 75, п.к. 286 тел/факс: 086/823-958; е-mail: rio_silistra@mon.bg; https://www.ruobg.com/news

 

Свободни места за ученици в училищата в област Силистра

По данни от директорите на училищата, свободните места за ученици в паралелките в област Силистра по етапи и степени на обучение са както следва:

  • В начален етап – 1084
  • В прогимназиален етап – 1130
  • В гимназиална степен за професионално обучение – 555
  • В гимназиална степен за профилирано обучение – 291

Общо: 3060

 Разположението по общини на свободните места е както следва: 

Община

Свободни места

1 – 7 клас

Свободни места

8- 12 клас

общо

Алфатар

62

няма средно училище

62

Главиница

331

89

420

Дулово

611

218

829

Кайнарджа

164

14

178

Силистра

539

335

874

Ситово

217

56

273

Тутракан

290

134

424

 

2214

846

3060

 


Публикувано от:
Атанасова, Анелия
Ст.експерт информационно осигуряване