Информацията за свободни места за ученик/ци се подава съгласно чл. 104 ал.1 и ал.2 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Публикации в раздел "Свободни места за ученик/ци"

Публикувано от: Клас Паралелка Описание Брой места Дата на публикуване:
СУ "Никола Й.Вапцаров", град Силистра, община Силистра 12 а Профил "Хуманитарен" 8 05.01.2022г.
СУ "Никола Й.Вапцаров", град Силистра, община Силистра 11 а Профил "Обществени науки" 4 05.01.2022г.
СУ "Никола Й.Вапцаров", град Силистра, община Силистра 10 а Профил "Обществени науки" 11 05.01.2022г.
СУ "Никола Й.Вапцаров", град Силистра, община Силистра 8 а Профил "Обществени науки" 3 05.01.2022г.
СУ "Никола Й.Вапцаров", град Силистра, община Силистра 7 а, б, в общообразователна паралелка 13 05.01.2022г.
СУ "Никола Й.Вапцаров", град Силистра, община Силистра 6 а, б, в, г общообразователна паралелка 24 05.01.2022г.
СУ "Никола Й.Вапцаров", град Силистра, община Силистра 5 а, б, в, общообразователна паралелка 18 05.01.2022г.
СУ "Никола Й.Вапцаров", град Силистра, община Силистра 3 в общообразователна паралелка 2 05.01.2022г.
Брой страници: 30